Reporter&Thai Army

# บวงสรวงศาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พิษณุโลก #

# บวงสรวงศาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พิษณุโลก #

เมื่อ 22 พ.ย.61 เวลา 0530
บก.ทท. (นทพ.)

โดย
ผอ.สนภ.3 นทพ.และ ผบ.นพค.34 พร้อมกำลังพลของหน่วย

ร่วมพิธีทำบุญประจำปี และ บวงสรวงศาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์

สำหรับพิธีดังกล่าวคณะศิษย์จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงชัยชนะ ที่มีต่อข้าศึก และพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้ปักธง ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ต่อมาจึงเป็นประเพณีโบราณของล้านนา ในการชักธงตุง พร้อมทำบุญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศให้กับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมบรมกษัตริย์แห่งสุโขทัย

โดยมี พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ เป็นประธานในพิธี

ณ ศาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ นพค.34 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก