Reporter&Thai Army

# ผอ.สนภ.3 นำคณะ เข้าพบ มทภ.3 #

# ผอ.สนภ.3 นำคณะ เข้าพบ มทภ.3 #

เมื่อ 21 พ.ย.61
บก.ทท. (นทพ.)

โดย
พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. ,คณะ ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการ และ ผบ.นพค.34

 

เข้าพบ พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.3 เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และประสานการปฏิบัติในการให้การสนับสนุนภารกิจของ ทภ.3 และ นขต.ทภ.3 ทั้งในด้านการรักษาความมั่นคงภายใน และการป้องกันประเทศ

ณ ห้องรับรอง บก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง พิษณุโลก จ.พิษณุโลก