Uncategorized

ร้อยเอ็ด”ทำพิธีขอขมา อโหสิกรรม แม่ธรณี พระแม่คงคา”จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ คลองหนองหญ้าม้า ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!๚

ร้อยเอ็ด”ทำพิธีขอขมา อโหสิกรรม แม่ธรณี พระแม่คงคา”จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ คลองหนองหญ้าม้า ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!๚

เมื่อเวลา 19.40 น. วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ ท่าน้ำคลองหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการได้พร้อมใจกันจัดเตรียมสถานที่หลังได้พัฒนาขุดลอกผักตบชวาแล้วเสร็จ
วัตถุประสงค์ทั้งนี้ ประเพณี “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” เป็นอีกหนึ่งงานประเพณีของชาวบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อันมีความสำคัญและเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา “สมมาน้ำ” หมายถึง การขอขมาแม่น้ำ “คืนเพ็ง” หมายถึง วันเพ็ญ “เส็ง” หมายถึง การประกวดแข่งขัน และ “ประทีป” หมายถึง กระทง เมื่อแปลจากภาษาถิ่นแล้ว ความหมายโดยรวมจึงหมายถึง ประเพณีขอขมาน้ำในคืนวันเพ็ญและการแข่งขันประกวดกระทง โดยประเพณีนี้ยังถือเป็นการบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกวิธีหนึ่ง โดยอาศัยสายน้ำเป็นสื่อนำพากระทงดอกไม้ธูปเทียนไปสักการบูชาพระพุทธเจ้าอีกด้วย ในปีนี้!!๚
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย การประกวดกระทงประทีปสวยงามและอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อคืนความใสสะอาดให้คลองหนองหญ้าม้า ให้กับมาเหมือนเดิมชาวบ้านโนนสวรรค์ขอเชิญชวนมาร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านเฮา///ทีมชมรมเจ๊สสกีร้อยเอ็ดจำนวน 6 คันโชว์ลีลาการขับในคลองหญ้าหญ้าม้าที่ได้พัฒนาให้นำ้ใสแล้วเป็นที่น่าชมและติดตามในเร็วๆว่าจะมีการแข่งขันอะไรเกิดขี้นในคลองหนองหญ้าม้า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

****พร้อมทำพิธีขอขมา อโหสิกรรม เทพยดาทั้งหลาย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ผีบ้านผีเรือน เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณี พระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้ ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายอโหสิกรรม”โดย(พ่อหอมสาสิริ อายุ81ปี)หมอสูตรของพิธีนี้ฯ

__________________
ศรีไพร ทูลธรรม สื่อประชาสัมพันธ์สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ภาพ/ข่าว