Reporter&Thai Army

พ.อ.ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7 / ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. สั่งการให้จัด ชป.พิเศษ ,ชุดเสนารักษ์ พร้อมชุดสุนัขทหาร ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เมือง มส. ,สภ.เมือง มส. และ สนง.ขนส่ง จว.ม.ส. สนธิกำลังจัดชุดรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย การลักลอบขนยาเสพติด ในห้วงเทศกาลลอยกระทง

เมื่อ 22 พ.ย.61 พ.อ.ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7 / ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. สั่งการให้จัด ชป.พิเศษ ,ชุดเสนารักษ์ พร้อมชุดสุนัขทหาร ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เมือง มส. ,สภ.เมือง มส. และ สนง.ขนส่ง จว.ม.ส. สนธิกำลังจัดชุดรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย การลักลอบขนยาเสพติด ในห้วงเทศกาลลอยกระทง โดยดำเนินการตรวจในพื้นที่ จัดเทศกาลลอยกระทงสวนสาธารณะหนองจองคำ สถานีขนส่ง จว.ม.ส. และท่าอากาศยาน จว.ม.ส. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย