ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมการรับสมัคร สมาชิกวุฒิสภา เขตพื้นที่อำเภอพุนพิน

24 พฤษภาคม 67   เวลา 11.30 น. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ณ หน่วยรับสมัคร พื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยรับสมัคร รวมถึงให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาสมัครสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมใน ปรากฏว่า การรับสมัครดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เบื้องต้นยังไม่พบข้อร้องเรียนการกระทำผิดแต่อย่างใด ขณะที่ผู้มีสิทธิสมัครได้ทยอยมาสมัครกันอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะทำการปิดรับสมัครในวันนี้ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น.

สำหรับการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีแบ่งเขตการรับสมัคร 19 เขต ตามอำเภอทั้ง 19 อำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสามารถสมัครได้ตามที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอก่อนเวลา 16.00 น.