Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา หมอกลงจัดกระทบการสัญจรอุณหภูมิเริ่มลด

พะเยา หมอกลงจัดกระทบการสัญจรอุณหภูมิเริ่มลด

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในช่วงเช้าวันนี้ พบมีหมอกลงจัด ส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของรถ เนื่องจากทัศนวิสัยต่ำ โดยสามารถมองเห็นได้เพียงระยะ 50 เมตร ขณะที่อุณหภูมิในช่วงเช้าวันนี้เริ่มลดลง โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 21 องศาเซลเซียส

 

รถที่เดินทางสัญจรไปมาในพื้นที่ของอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและเปิดไฟหน้ารถทุกคัน หลังในช่วงเช้าวันนี้เริ่มมีหมอกลงจัดเต็มพื้นที่ ในช่วงเช้า ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำมาก โดยสามารถมองเห็นระยะทางเพียง 50 เมตร ซึ่งกระทบต่อการสัญจรไปมาของรถและผู้เดินทาง เนื่องจากภาวะที่มีหมอกปกคลุมอย่างหนาแน่น ขณะที่อุณหภูมิเริ่มลดลงทำให้อากาศในช่วงเช้ามีอากาศที่เย็น ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้อยู่ที่ 21 องศาเซลเซียส ส่วนสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของในพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้นั้น ได้มีหมอกปกคลุมอย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่ในช่วงเช้า ซึ่งคาดว่าสภาวะอากาศหนาว อุณหภูมิจะลดลงอีกในช่วงสัปดาห์นี้

https://youtu.be/QrklZKk-e4c