Reporter&Thai Army Uncategorized

Morning post Meeting on air ประชุมประจำสัปดาห์ ประสานความร่วมมือ ทุกภาคส่วน 9 จังหวัด

Morning post Meeting on air ประชุมประจำสัปดาห์ ประสานความร่วมมือ ทุกภาคส่วน 9 จังหวัด

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพประจำสัปดาห์ ร่วมกับ ส่วนราชการ และหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ระดับจังหวัด 9 จังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีพันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุมด้วย ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่

ประชาชนสารถติดตามข่าวสารและแจ้งเหตุ 24 ชม. ได้ ดังนี้
? 053-420951
Facebook : กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเหนือ กองทัพภาคที่ 3
Line : @167nroii
E-mail : [email protected]

? : กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเหนือ กองทัพภาคที่ 3 สโมสรกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่