มุกดาหาร แถลงข่าวงานประเพณีแห่ดาว วัดสองคอน ประจำปี 2562


มุกดาหาร แถลงข่าวงานประเพณีแห่ดาว วัดสองคอน ประจำปี 2562

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.62 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ,นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหว้านใหญ่, นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานประเพณีแห่ดาว วัดสองคอน ในวันที่ 25-27 ธ.ค 62 ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร งานประเพณีแห่ดาว วัดสองคอน เป็นการรักษาประเพณีแห่ดาวของชาวคริสต์ ที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา ส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนในชุมชนคริสต์และชุมชนใกล้เคียง

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดงานประเพณีแห่ดาว วัดสองคอน ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีสองคอน มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจโดยได้นำเอาเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของบุญราศีทั้ง 7 แห่งสักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีสองคอน สะท้อนความเชื่อถือศรัทธาของคนในพื้นที่ เทศกาลอาหารของดีสองคอน สะออนโฟล์ค ขบวนแห่ดาว การประกวดธิดาดาว การแสดงของชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน การจัดแสดงอาหารพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์โอท็อป

นายไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177