Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา สัมผัสเงาพระธาตุกลับหัววัดป่าสักคำวัดโบราณอายุนับ 1 พันปี

พะเยา สัมผัสเงาพระธาตุกลับหัววัดป่าสักคำวัดโบราณอายุนับ 1 พันปี

ชมความอัศจรรย์ของเงาพระธาตุกลับหัววัดป่าสักคำ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,035 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา นอกจากนั้นภายในบริเวณวัดยังมีพระวิหารหลังใหม่ที่สวยงามที่ครอบแนวกำแพงโบราณอายุ 1,030 ปี ไว้ภายในบริเวณวิหาร ซึ่งในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่อง

นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างเดินทางเข้าทำการสัมผัสความอัศจรรย์ ของเงาพระธาตุกลับหัวภายในบริเวณวัดป่าสักคำ ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังพบว่าวัดดังกล่าวนั้น มีความเก่าแก่โบราณซึ่งมีอายุกว่า 1,035 ปี แต่จุดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสัมผัสคือเงาพระธาตุกลับหัว ที่ทางวัดได้จัดห้องไว้เพื่อชมเงาพระธาตุกลับหัวดังกล่าว โดยภายในห้องนั้นได้มีการจัดฉากผ้าขาวไว้ภายในบริเวณห้อง เพื่อดูเงาพระธาตุที่มีความแปลกตาเนื่องจากเงาขององค์พระธาตุและวัสดุสิ่งของที่อยู่บริเวณใกล้กับพระธาตุจะมีแสงสะท้อนและมีสีที่เป็นเหมือนธรรมชาติ นอกจากนั้นภายในบริเวณวัดยังมีวิหารหลังใหม่ที่ก่อสร้างอย่างสวยงามครอบกับกำแพงวิหารโบราณที่มีอายุ 1,035 ปี ที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และในทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมและขอพรกับกำแพงโบราณอย่างต่อเนื่อง

โดยพระครูไพศาลพนารักษ์ เจ้าอาวาส วัดป่าสักคำ เล่าว่าในปี 2552 ทางวัดได้จัดให้มีการเข้าศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรม และมีกุฎิพักรับรองสำหรับญาติโยมไว้ จำนวน 2 หลังและ จากการที่โยมเข้าพักและพบว่าเห็นเงาพระธาตุกลับหัว จึงได้บอกกับทางวัดและทางวัดจึงได้ทำการ ทดลองโดยใช้ผ้าขาว ขึงไว้ภายในห้องและพบว่าสามารถมองเห็นเงาขององค์พระธาตุกลับหัวที่มีสีสันแบบธรรมชาติ สร้างความประหลาดใจแก่ผู้พบเห็น เป็นอย่างมาก ทางวัดจึงได้จัดห้องและมีการพัฒนาสำหรับดูเงาพระธาตุกลับหัวตั้งแต่นั้นมา สำหรับองค์พระธาตุดังกล่าวนั้นมีความสูง 25 เมตรฐานกว้าง 15 เมตร ได้ก่อสร้างขึ้นทับบองค์พระธาตุองค์เดิมที่มีอายุกว่า 1,000 ปี สำหรับการเกิดเงาขององค์พระธาตุกลับหัววัดป่าสักคำถือว่าเป็นหนึ่งใน 5 ของภาคเหนือที่มีการเกิดเงาหรือทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าการหักเหของแสง และถือเป็นเรื่องแปลกเนื่องจากการเกิดเงาพระธาตุหรือการหักเหของแสงมักจะเกิดกับองค์พระธาตุหรือพระเจดีย์ที่เก่าแก่โบราณแทบทั้งสิ้น นอกจากนั้นภายในบริเวณวัดปาสักคำก็ยังค้นพบกำแพงโบราณซึ่งมีอายุ 1,035 ปีจากการตรวจพิสูจน์ของทางวิชาการซึ่งถือเป็นวัดที่มีความเก่าแก่โบราณก่อนการตั้งอาณาจักรภูกามยาว

สัมภาษณ์… พระครูไพศาลพนารักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสักคำ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สำหรับวัดแห่งนี้ชาวบ้านในท้องถิ่น เรียกเป็นม่อนเวียงปูล่าม ,พระธาตุดอยม่อน หรือพระธาตุจอมก๊อ ซึ่งล้วนแต่ชาวบ้านสมัยโบราณจะเรียก ซึ่งจากการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ มีอายุถึง 1,035 ปี และในอดีตวัดแห่งนี้ได้ล่มสลายเป็นวัดร้างมานานเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมา จนมีพระสงฆ์มาธุดงค์จำพรรษา จึงได้ปรับปรุงพัฒนาวัดเป็นวัดป่าสักคำจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง