Uncategorized

จ.ลพบุรี จัดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

จ.ลพบุรี จัดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่วัดเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

เป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัขและแมว) และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องและเลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะส่งผลให้ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดปัญหาการนำสุนัขและแมวไปปล่อยในที่สาธารณะ โดยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีและการรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น./

เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน