Uncategorized

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ที่จังหวัดศรีสะเกษ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ที่จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการส่วนภูมิภาค และติดตามการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ด้านวัฒนธรรม โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและ รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตนเองได้ร่วมประชุม ครม.ที่จังหวัดอุบลราชธานีและโอกาสได้มามอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ที่จังหวัดศรีสะเกษ ต้องขอซื่นชม สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมจนประสบความสำเร็จทุกอย่าง และอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องงานด้านวัฒนธรรมให้กว้างมากยิ่งขึ้นต่อไป

***********
บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Comments are closed.