Reporter&Thai Army

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๖ พรรษา

เมื่อ ๒๕ ส.ค.๖๑, ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ พ.อ.ไมตรี ศรีสันเทียะ ผบ.ฉก.ทพ.๓๑ กกล.ผาเมือง มอบหมายให้ ร้อย.ทพ.๓๑๐๓/หน.หมู่ รส. ประจำ อ.เชียงแสนฯ จัด กพ. จำนวน ๑ ชป. ร่วมกับ อ.เชียงแสน, นรข.เขตเชียงราย, ชพส.๓๒๑๑, ทต.บ้านแซว, คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา บ.แม่คำฯ ทำการสร้างบ้าน ให้กับ นาย สมวรณ์ จันแปงเงิน อายุ ๔๗ ปี อาศัยอยู่เพียงลำพังคนเดียว และมีฐานะยากจน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๖ พรรษา ณ บ้านเลขที่ ๒๖๕ หมู่ ๔ ต.แม่เงิน อ. เชียงแสน จว.ช.ร. ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว ๗๐ เปอร์เซ็นต์