Uncategorized

ปราจีนบุรี สถานการณ์ ชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรีเพิ่มขึ้นผวจ. เหล่ากาชาดแจกถุงยังชีพ!!

ปราจีนบุรี สถานการณ์
ชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรีเพิ่มขึ้นผวจ.
เหล่ากาชาดแจกถุงยังชีพ!!

 

สถานการณ์น้ำในชุมชน
ตลาดเก่ากบินทร์บุรียังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ 2วันที่ผ่านมาและช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำยังเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมวานนี้บางจุดมีน้ำท่วมระดับ5-10-15-20 ซม.
วันนี้เพิ่มขึ้น30-40 ซม.
เป็นบางจุดระยะทางกว่า 300 เมตร จากการสอบ
ถามประชาชนบอกว่ายัง
ใช้ชีวิตปกติได้อยู่แต่ก็มี
ความกังวลใจอยู่บ้างว่า
น้ำจะเพิ่มขึ้นกว่านี้หรือ

ไม่เมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำยัง
ไม่สูงขึ้น เมื่อคืนราวห้า
ทุ่มน้ำเริ่มเพิ่มขึ้นต้องรีบ
ขนของหนี นางสุกรี
ลิ้มซิ่ว อยู่บ้านเลขที่ 185
เทศบาลกบินทร์บุรี
กล่าวว่า เมื่อคืนน้ำเอ่อ
ท่วมบ้านช่วยกันเก็บของ
หนีขึ้นชั้นสองรู้สึกกังวล
ใจอยู่บ้างว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนวาน
นี้ยังไม่ท่วม แต่เมื่อคืนน้ำท่วมบ้านบ้านชั้นล่าง
แล้ว ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี อยู่ที่ 9เมตร+6เซนติเมตร ระดับน้ำท่วมบ้านเรือนประชา
ชน 40 ซม.บางจุด และน้ำยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆบ้านเรือนประชา
ชนที่ถูกน้ำท่วมในชุมชนตลาดเก่า 30 หลังคาเรือนแล้วซึ่งทุกคนยังคงใช้ชีวิตปกติ นายวัลลภ
ประวัติวงศ์ นายอำเภอ
กบินทร์บุรี ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 2 จุด จุดแรกที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี และชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี และลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาล ทหาร สธ.ปภ.นายวัลลภกล่าว
ว่าชุมชนตลาดเก่าน้ำ
ท่วมมีระดับสูงสุด 40 ซม.และได้ขอเรือพาจากปภ.จำนวน 20 ลำเพื่อให้ประชาชนใช้เข้าออก
ขณะนี้น้ำได้เพิ่มขึ้นตาม
ลำดับขอให้ประชาชนในพื้นที่และริมตลิ่งเฝ้าระวังน้ำท่วมด้วย น้ำจากสระแก้วปล่อยมาหลาย
สายรวม136 ลบม.ส่วน
ห้วยโสมงปล่อยน้ำออก
อยู่ที่ 23 ลบม./วินาที
และเมื่อเวลา 16.00 น.
นายวิบูลย์ หัตถกิจ
โกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด ปภ. และอปท.ได้นำถุงยังชีพแจกแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม 33 รายเพื่อบรรเทาทุกข์ใบเบื้องต้น นอกจากนี้ผู้ว่าฯพร้อม
คณะฯเข้าเยี่ยมประชา
ชนตามบ้านเรือนที่ถูก
น้ำท่วมเพื่อเป็นกำลังใจ
พร้อมแนะนำให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องดูแลพี่
น้องประชาชนอย่างใกล้
ชิดและเฝ้าระวังทั้งน้ำและประชาชนอาจจะ
เกิดโรคติดต่อที่มากับ
น้ำ เช่นโรคน้ำกัดเท้า
โรคฉี่หนู โครผิวหนัง
ให้คำแนะนำประชาชนที่
อยู่กับน้ำระวังเป็นพิเศษ
โรคดังกล่าวสามารถติต่อได้ง่ายหากอยู่กับน้ำ
เป็นเวลานานๆ…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…