สถานที่ท่องเที่ยว

ร้อยเอ็ด… ข่าวเปิดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี

ร้อยเอ็ด…
ข่าวเปิดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี
### เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 24 ต.ค. 2561 นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน โครงการ เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านม่วงน้อย ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
### โดยนายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอโพนทราย รายงานว่า ชุมชนท่องเที่ยวแห่งนี้ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ของอำเภอโพนทราย ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
### ซึ่งชุมชนบ้านม่วงน้อย เป็นชุมชนขนาดเล็ก นอกจากอาชีพการทำนาแล้ว ยังมีสินค้าโอทอปที่สร้างรายได้ให้กับราษฎรคือ การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย อาหารแปรรูปจากปลาเช่นปลาส้ม ปลาร้า เนื่องจากว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมลำน้ำมูล และนอกจากนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนหนึ่งมีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ก็คือการนวดแผนโบราณ โดยหลังจากการทำนาแล้ว ชาวบ้านจะกระจายกันออกไปนวดแผนโบราณในกรุงเทพฯและในเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย…

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน