ข่าวรัฐสภา

ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายพีระพจน์ รัตนมาลี ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปวางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักเลขาวุฒิสภา
เมธาพร นากรกิจวัฒนา / รายงาน