Reporter&Thai Army

ชป.กร.พัน.ขส.23 บชร.3 เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเปิด “อาคารสำหรับฟื้นฟูกายภาพบำบัด/การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์)”

เมื่อ 260900 เม.ย.62 ชป.กร.พัน.ขส.23 บชร.3 เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเปิด
“อาคารสำหรับฟื้นฟูกายภาพบำบัด/การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์)” ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของชป.กร.พัน.ขส.23 บชร.3
ณ อาคารสำหรับฟื้นฟูกายภาพบำบัด/การแพทย์ทางเลือก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) หมู่ที่ 8 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และชาวบ้านชุมชน ม.8 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ