Uncategorized

พังงา/จัดเต็ม…สาวเทคนิคพังงานุ่งผ้าปาเต๊ะร่ายรำในขบวนแห่เทียนพรรษา สืบสานประเพณีเข้าพรรษา

พังงา/จัดเต็ม…สาวเทคนิคพังงานุ่งผ้าปาเต๊ะร่ายรำในขบวนแห่เทียนพรรษา สืบสานประเพณีเข้าพรรษา
ที่วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพังงา พร้อมด้วย ส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีวันพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีการจัดขบวนเทียนจำนำพรรษาที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามและได้ทำพิธีสมโภชน์ไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา ภายในขบวนแห่มีการจัดขบวนแตรวง ขบวนกลองยาว พร้อมด้วยนางรำจากวิทยาลัยเทคนิคพังงา ที่พร้อมใจกันนุ่งผ้าปาเต๊ะ ร่ายรำกันอย่างสนุกสนานสวยงาม ออกจากวัดผ่านตลาดเมืองพังงาไปสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า ก่อนจะแยกย้ายกันไปถวายวัดต่างๆใน อ.เมืองพังงา

โดยที่วัดประชาสันติ อ.เมืองพังงา นายสุเทพ ยงยุทธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา นายโสภณ เคี่ยมการ ผู้อำนวยการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา คณะครูนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพังงา ต่างร่วมขบวนฟ้อนรำแห่เทียนจำนำพรรษารอบพระอุโบสถ 3 รอบ อย่างสนุกสนานครึกครื้น ก่อนจะประกอบพิธีถวายต้นเทียนและผ้าอาบน้ำฝนให้แก่วัด ตามประเพณีวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชน เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์นำไปใช้ในการประกอบศาสนกิจตลอดระยะเวลา 3 เดือน ที่จำพรรษาอยู่ในวัดทั้งนี้ประเพณีสมโภชและแห่เทียนพรรษา ได้จัดให้มีขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530