ข่าวกระแสสังคม

นครนายก ตร.ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมร่วมใจบริจาคโลหิต

นครนายก ตร.ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมร่วมใจบริจาคโลหิต
สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก ถวายสัตย์ปฏิญณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก พ.ต.อ.ธนวิน จันทวี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก พร้อมคณะข้าราชการตำรวจ ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณและลงนามถวายพระพร พร้อมร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชขึ้น เพื่อรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล พระองค์ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ ของมูลนิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พระองค์มีพระราชปณิธานให้เอาใจใส่รักษาพยาบาล พสกนิกรของพระองค์ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วหน้าเสมอกัน พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นคุณูปการแก่มวลชนมนุษยชาติ ทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์นายกกิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก