Reporter&Thai Army

หมวดลาดตระเวน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 หมวดลาดตระเวน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

ที่ได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ทำให้เกิดวาตภัยเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ได้เข้าให้การช่วยเหลือโดยการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาให้ครอบครัวของนางจำเนียร แจ่มจรัส บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ที่ 9 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลการดำเนินการ สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยดี ประชาชนผู้ประสบภัยและแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารทุกนายที่เสียสละและกล้าหาญที่จะเคียงข้างประชาชนในยามทุกข์และยามสุขตลอดมา