ข่าวการศึกษาและไอที

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ

อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
เวลา 14.30 น.
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
มอบหมายให้
นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ

ตำบลบางกรวย 3 ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนวัดจันทร์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในเขต คพรฟ.ตำบลบางกรวย 3 จำนวน 223 ทุน แบ่งเป็น
1. ระดับประถมศึกษา 125 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
2. ระดับมัธยมศึกษา 83 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท
3. ระดับอุดมศึกษา 13 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
4. ทุนเรียนดีต่อเนื่อง 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 350,000 บาท