Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าธาราวิเวก ตำบลคำพอุงอำเภอโพธิ์ชัย

จังหวัดร้อยเอ็ดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าธาราวิเวก ตำบลคำพอุงอำเภอโพธิ์ชัย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

เมื่อเช้าวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น.ณ วัดป่าธาราวิเวก บ้านโนนใหญ่ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดพลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ประธานในพิธีโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าธาราวิเวก บ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาและชาวบ้านโนนใหญ่ เพื่อพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม ให้สะอาดสะอ้าน น่าดูน่ามอง สวยงาม ตลอดจนจัดกิจกรรมของวัดได้ ให้คนในชุมชนมีความสุข อย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธาน สืบสานรักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชา

พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวว่า.-ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้ประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับอำเภอโพธิ์ชัยพี่น้องจิตอาสา ประกอบกิจกรรมในครั้งนี้

เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ ที่ท่านทั้งหลาย ได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ที่นี้ ผู้ร่วมพิธีเปิดและร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดป่าธาราวิเวก ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนัก และให้ความสำคัญ ในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน พื้นที่สาธารณะ หวังว่าการทำงานกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงด้วยดี สร้างความรักความสามัคคี มีความเสียสละ และสำเร็จตามเป้าหมาย ขอให้ท่านทั้งหลายทำงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัย

กิจกรรมประกอบด้วย
จิตอาสา ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดงานกิจกรรม“เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ”
พิธีกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสากล่าวปฏิญาณ/พร้อมกัน
– ทุกคนกล่าวคำว่า “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”3ครั้ง

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว
ร.ต.อ.คณิต ไชยจันทร์,บพิตร จำปา-รายงาน