Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายบุรี ทิพนัส เข้ารับโล่ห์ พชอ.ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ที่ 7 ร้อยแก่นสารสิน ที่โรงแรมริมปาว กาฬสินธ์ พร้อมกับร่วมเสวนา ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ(พชอ.)เมืองร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายบุรี ทิพนัส เข้ารับโล่ห์ พชอ.ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ที่ 7 ร้อยแก่นสารสิน ที่โรงแรมริมปาว กาฬสินธ์ พร้อมกับร่วมเสวนา ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ(พชอ.)เมืองร้อยเอ็ด

วันพุธที่(27 พย.2562 )-นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายบุรี ทิพนัส เข้ารับโล่ห์ พชอ.ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ที่ 7 ร้อยแก่นสารสิน ที่โรงแรมริมปาว กาฬสินธ์ พร้อมกับร่วมเสวนา ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ พชอ.เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

//////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม:ภาพ/ข่าว/รายงาน