Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561

เมื่อ 27 ธ.ค. 61 เวลา 0930 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ส.ท./ผอ รอมน.จังหวัด ส.ท. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย จว.ส.ท.