Uncategorized ข่าว สตูล

สตูล เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

สตูล เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 กิจกรรมรณรงค์ ชาวละงูสมาร์ท สวมมวกกันน็อก 100 % ทั้งผู้ขับและนั่งซ้อนท้าย และทำ MOU กับหน่วยราชการในพื้นที่อำเภอละงู ก่อนปล่อยขบวนรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร 

ที่ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอละงู จ.สตูล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ในฐานะเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสตูล จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล พลตำรวจตรี อาชาน จันทร์ศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ,นาวาตรีปรัชญ์ ขำเจริญ หัวหน้าสถานีเรืออ.ละงู และมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอละงู , บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสตูล , สำนักงาน คปภ.จังหวัดสตูล , มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย , เครือข่ายองค์กรงดเหล้า , สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล , ประชาชน และนักเรียน 1,000 กว่าคน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล กล่าวว่า เมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งทางบก ทางน้ำ โดยสถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีทั้งผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และพิการทุพพลภาพเพิ่มขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยผลสรุปการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมา มักเกิดกับรถจักรยานยนต์ และสาเหตุที่ส่งผลให้เสียชีวิตมากที่สุดคือขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและเมาแล้วขับ สำหรับจังหวัดสตูลได้เตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุ ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 โดยจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการและด่านชุมชนในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นโดยก่อนจะปล่อยขบวนรถรณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ หน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอละงู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม MOU “ชาวละงูสมาร์ท สวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์” เพื่อร่วมกันป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอละงู ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า อยากให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอละงูช่วยกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอำเภอละงู ส่วนราชการ และประชาชน นักเรียนนักศึกษา และมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย ร่วมกันขับรถจักรยานยนต์ไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลละงู เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้

https://youtu.be/KQFr4YHZm58

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่วประจำจังหวัดสตูล