Uncategorized ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

เวลา 09.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย จัดโครงการมอบโคกระบือให้โรงเรียนชาวนาไร่เชิญตะวัน ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 ดอยงำเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.00 น. กสทช.จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ ที่โรงแรมภูฟ้าวารี เลขที่ 888 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการอบรมเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ที่โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 10.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย จัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย

เวลา 16.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่อุโบสถวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 19.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ที่เวทีบูทนิทรรศการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชจังหวัดเชียงราย ในสนามบินฝูงบิน 416 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰