Reporter&Thai Army

พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ ร่วมกับ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) นำ รด.จิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย มาบำเพ็ญประโยชน์ทาสีอาคารบ้านพักคนชรา

เมื่อ ๒๘ ก.พ.๖๒ พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ ร่วมกับ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) นำ รด.จิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย มาบำเพ็ญประโยชน์ทาสีอาคารบ้านพักคนชรา ณ สถานสงเคราระห์บ้านพักคนชรานิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ที่ ๓ ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จว.น.ว. มีผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์จำนวน ๑๑๐ คน เนื่องจากอาคารมีสภาพสีเก่า และสีที่ชำรุด จึงได้นำ รด.จิตอาสา มาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่มาร่วมกันทาสีให้ใหม่ในครั้งนี้ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย