Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น.ร่วมกับปลัดอำเภอลานสัก, จนท.อส. อ.ลานสัก และชาวบ้าน ร่วมกัน สร้างบ้านผู้ยากไร้ ให้กับนาง ละมัย วุฒกรณ์

เมื่อ ๒๘๑๓๐๐ – ๒๘๑๖๓๐ ก.พ. ๖๒ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น.ร่วมกับปลัดอำเภอลานสัก, จนท.อส. อ.ลานสัก และชาวบ้าน ร่วมกัน สร้างบ้านผู้ยากไร้ ให้กับนาง ละมัย วุฒกรณ์ บ้านเลขที่ ๗๑ ม.๖ ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/mm7r9YbGE6E