ข่าว สงขลา

สงขลา- ผบ.ร.5 ให้โอวาทสร้างขวัญและกำลังใจกำลังพลก่อนออกสนาม ปฏิบัติหน้าที่

สงขลา- ผบ.ร.5 ให้โอวาทสร้างขวัญและกำลังใจกำลังพลก่อนออกสนาม ปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ 28 มี.ค.62 พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผบ.ร.5 เป็นประธานในพิธีการอบรมปฐมนิเทศ กำลังพลก่อนออกปฏิบัติราชการสนาม ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งมอบโอวาท และแนวทางการปฏิบัติแก่กำลังพล เพื่อให้กำลังพลได้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับที่ได้รับมอบหมาย
ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.บก. ร5ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา