ข่าว เพชรบูรณ์

จัดงานวันเกียรติยศแก่เด็กนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาฯบ้านท่าข้าม

จัดงานวันเกียรติยศแก่เด็กนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาฯบ้านท่าข้าม
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้ามจัดงานวันเกียรติยศแก่นักเรียนที่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพัฒนาการปฐมวัย (อปท.)ประจำปีการศึกษา 2561ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่าข้ามโดยมีนายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้ามเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายภาคเอกชนและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพัฒนาการปฐมวัย มีว่าที่ร้อยตรีหญิงรักชนก วัชรรัศมี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกล่าวรายงานโดยมีสมาชิกสภาเทศบาล คณะเครือข่ายภาคเอกชน ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงาน
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรักมีจิตอาสาในการช่วยเหลือบุคคลและสังคมบรรลุตามเป้าหมาย ให้เด็กนักเรียนที่ปฏิบัติตัวเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ภูมิใจที่ตนเองมีความพยายามและอดทน ภูมิใจที่ตนเองมีความสามารถหลายๆด้าน ภูมิใจที่ตนเองก้าวสู่ความสำเร็จ ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในตัวบุตรหลาน และเด็กนักเรียนภูมิใจในตนเองที่อยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างมีความสุข และในโอกาสเดียวกันนี้ชมรมขุนวังเครือข่ายภาคเอกชนได้มอบเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อไว้ใช้ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯต่อไป.

ภาพ-ข่าว ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์