ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

ร้อยเอ็ด-นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

-วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทฮมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////
ศรีไพร ทูลธรรม//จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ