ข่าว ยโสธร

กศน.กุดชุมจัดกีฬา กศน.กุดชุมเกมส์ ครั้งที่4 “

“กศน.กุดชุมจัดกีฬา กศน.กุดชุมเกมส์ ครั้งที่4 ”
ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 28 มิถุนายน 2562 เวลา09.30 น.นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา”กศน.อำเภอกุดชุมเกมส์”ครั้งที่4

นางนาถหทัย สิงหเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยอำเภอกุดชุม กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน.อำเภอกุดชุม ได้เล่นกีฬาโดยไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่นักศึกษา กศน.อำเภอกุดชุม ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาให้กับนักศึกษาให้สูงขึ้นและรู้จักกฎ กติกา การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมืออันสำคัญพร้อมการเดินรณรงค์ต้านยาเสพติดไปด้วยและ มีการแข่งขันกีฬา4ประเภทคือฟุตซอลชาย/แชร์บอล/เปตองและวอลเลย์บอลมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 175 คน

///พลากร. แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว