ข่าวกระแสสังคม

มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาเปิดงานแห่เทียนพรรษา 2 แผ่นดิน

มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาเปิดงานแห่เทียนพรรษา 2 แผ่นดิน สานสัมพันธ์อาเซียนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ที่วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษและพันเอก บูญเสริม บุญบำรุง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่

3 ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษาอาเซียน 2 แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เชื่อมสัมพันธไมตรีสืบสานประเพณีพุทธศาสนิกชน 2 ชาติ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สานสัมพันธ์อาเซียนในมิติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา โดยพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 -30 กรกฎาคม 2561 มีข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวไทยและกัมพูชา ร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษาและอุปสมบทพระภิกษุจำนวน 28 รูปเฉลิมพระเกียรติเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความสุข บนพื้นฐานค่านิยมความเป็นไทย 12 ประการ ต่อไป

************