Uncategorized

พะเยา ต้นจามจุรี อายุกว่า 124 ปีสวยที่สุดในประเทศไทย 1เดียวในพะเยา

พะเยา ต้นจามจุรี อายุกว่า 124 ปีสวยที่สุดในประเทศไทย 1เดียวในพะเยา

วันที่ 27 สค 61 ผู้สื่อข่าวเดินทางมาชมความสวยงามของต้นจามจุรี อายุกว่า 124 ปี ในโรงเรียนวัดพระธาตุสบแวน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นต้นจามจุรี ที่สวยที่สุดในประเทศไทย ที่มีการแผ่กิ่งก้านสาขาจากลำต้นเป็นพุ่มกว้าง สร้างความร่มรื่นสวยงามให้กับผู้ที่พบเห็น

ต้นจามจุรีขนาดใหญ่ ที่แผ่กิ่งก้านสาขา เป็นทรงพุ่มสวยงามร่มรื่น ภายในโรงเรียนวัดพระธาตุสบแวน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นต้นจามจุรีเก่าแก่ที่มีอายุ กว่า 124 ปี ยังคงความสวยงาม โดดเด่น ถูกคุณลักษณะของต้นไม้ เนื่องจากแตกกิ่งก้านสาขา ไปในรอบทิศทางเป็นพุ่มกว้าง โดยต้นจามจุรีดังกล่าวถือว่าเป็นต้นจามจุรีที่สวยที่สุดในประเทศไทย เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2437 มีความสูง 17.50 เมตร เส้นรอบลำต้น 5.75 เมตร มีทรงพุ่มกว้าง 43 เมตร โดยทรงพุ่มจะแตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นแนวรอบลำต้นในลักษณะที่ขยายรอบวงต้นไม้ ซึ่งปัจจุบันยังคงความสวยงามสมบูรณ์ ลำต้นขนาดใหญ่เต็มไปด้วยต้นกาฝากที่เกาะติดรอบบริเวณลำต้น สร้างร่มเงาให้กับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อนชมความงามของต้นจามจุรีดังกล่าว ได้อย่างไม่มีวันจางหาย