Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 2 ( ร.14 พัน.1 ) อ.ทรายทองวัฒนา และกอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองฯ ช่วยเหลือในการสร้างห้องน้ำให้กับ นาง เคน สอนประเทศ ซึ่งได้รับงบช่วยเหลือจากเหล่ากาชาด

เมื่อ 28 ส.ค. 61 เวลา 1000 น. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 2 ( ร.14 พัน.1 ) อ.ทรายทองวัฒนา และกอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองฯ ช่วยเหลือในการสร้างห้องน้ำให้กับ นาง เคน สอนประเทศ ซึ่งได้รับงบช่วยเหลือจากเหล่ากาชาด จังหวัดกำแพงเพชรด้วยงบ 30,000 บาท ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย