Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔) ร่วมกับ อบต.บ้านยาง, บิ๊กซี พิษณุโลก, รายการมุมชีวิต และผู้ใหญ่บ้านนาขาม ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมสิ่งของอุปโภค บริโภค และถ่ายทำรายการมุมชีวิต

เมื่อ ๒๘๑๐๐๐ ส.ค.๖๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔) ร่วมกับ อบต.บ้านยาง, บิ๊กซี พิษณุโลก, รายการมุมชีวิต และผู้ใหญ่บ้านนาขาม ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมสิ่งของอุปโภค บริโภค และถ่ายทำรายการมุมชีวิต ณ บ้านนายรอด แพ่งอ่ำ อายุ ๖๔ ปี เลขที่ ๒๖ หมู่ ๑ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐ คน