Uncategorized ข่าว เชียงราย

อาชีวะฯ เชียงราย เปิดศูนย์อาชีวะอาสาตรวจสภาพรถเบื้องต้น อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถช่วงเทศกาลปีใหม่ 63

อาชีวะฯ เชียงราย เปิดศูนย์อาชีวะอาสาตรวจสภาพรถเบื้องต้น อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถช่วงเทศกาลปีใหม่ 63

บ่ายวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่วัดร่องขุ่น กม.15 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายเทพชัย ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายประธานกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย นางปฏิมา พุดตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563 และผู้จัดการวัดร่องขุ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนเข้าร่วมพิธี

จุดบริการแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความอุ่นใจ สบายใจ ด้วยการให้บริการตรวจสภาพหรือซ่อมแซมเครื่องยนต์เบื้องต้น

นางปฏิมา พุตตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กล่าวว่า โครงการอาชีวะอาสาเกิดขึ้นจากการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาจำนวนทั้งหมด 255 จุดบริการ โดยให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชน อาทิ การนวดผ่อนคลาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 24.00 น. โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ตลอดจนสาธารณะณูปโภค อื่นๆ เป็นอย่างดียิ่งจาก ศาสตร์เมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่มจาก บริษัท อีซูซุ เชียงราย จำกัด , บริษัทอีซูซุ สงวนไทยเชียงราย จำกัด ,บริษัท กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด สี่แยกแม่กรณ์ และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย

สำหรับการดำเนินโครงการอาชีวะอาสาในนามอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายมีจำนวน 5 ศูนย์บริการดังนี้
1. ศูนย์อาชีวะอาสาวัดร่องขุ่นกิโลเมตรที่ 15 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

2. ศูนย์อาชีวะอาสาบริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
3. ศูนย์อาชีวะอาสา วนอุทยานภูชี้ฟ้า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพเทิง

4. ศูนย์อาชีวะอาสาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

5. อาชีวะอาสาสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาแม่ขะจาน ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า ศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563 เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนนและปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความปลอดภัย ตลอดจนเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนอาชีวศึกษาร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษากับภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการพัฒนานักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นผู้มีจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเรียนรู้การทำงานเป็นทีม รู้จักความสามัคคีมีความสมานฉันท์เกิดขึ้นในหมู่คณะ ตามคำขวัญรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
27/12/62