Reporter&Thai Army

“ ทหารทัพภาค 3 จับ 200,000 เม็ด “ ชายแดนแม่ฟ้าหลวง 4 ขบวนการขนทิ้งยาวิ่งหลบหนี

“ ทหารทัพภาค 3 จับ 200,000 เม็ด “ ชายแดนแม่ฟ้าหลวง 4 ขบวนการขนทิ้งยาวิ่งหลบหนี

ตามคาสั่งของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 41/2557 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด โดยให้หน่วยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทุกพื้นที่ สกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตลอดตามแนวชายแดน และตามสั่งการของ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ให้เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการป้องกัน และสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง จึงได้สั่งการให้ พันเอก กิดากร จันทรา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 เน้นย้ำการปฏิบัติ ในการลาดตระเวน/เฝ้าตรวจ ตามแนวชายแดน,ตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ และจุดสกัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 1930 กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ตามแนวชายแดนบริเวณ บ้านจะลอ หมู่ 10 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ต่อมา เมื่อเวลา 2030 ได้ตรวจพบชายต้องสงสัยลักษณะท่าทางมีพิรุธ จำนวน 4 คน เดินข้ามมาจาก ฝั่งเมียนมา เข้ามายังฝั่งไทย (ห่างจากแนวชายแดน 100 เมตร) จึงได้ขอทำการตรวจค้น แต่บุคคลดังกล่าว เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้วิ่งหลบหนีไปทาง บ้านจะลอ ไม่สามารถติดตามจับกุมได้ จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ พบเป้สะพายหลัง จำนวน 4 ใบ จากการตรวจสอบภายในเป้ดังกล่าว พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 2 ใบๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด รวม จำนวน 200,000 เม็ด, ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) จำนวน 24 ถุงๆ ละ 1 กก. รวมน้ำหนัก ๒๔ กก. และยาเสพติด ให้โทษประเภท 2 (เคตามีน) จำนวน 6 ถุงๆ ละ 1 กก. รวมน้ำหนัก 6 กก.

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 1130 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ได้จัด ให้มีการแถลงข่าว ณ กองบังคับการกองร้อยทหารม้าที่ 2 ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี พันเอก มีชัย นิลศาสตร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 เป็นประธาน พร้อมด้วย อำเภอแม่ฟ้าหลวง, สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง และ ส่วนปฏิบัติการการข่าวและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าร่วมการแถลงข่าว