Reporter&Thai Army

แม่ทัพภาคที่ ๓ รุดเยี่ยมผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม จังหวัดน่าน

แม่ทัพภาคที่ ๓ รุดเยี่ยมผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม จังหวัดน่าน

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เดินทางติดตามสถานการณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากดินโคลนถล่ม ทับบ้านเรือนประชาชน ณ หมู่ ๗ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. เกิดเหตุดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนประชาชน จำนวน ๔ หลังคาเรือน หมู่ ๗ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีผู้สูญหาย จำนวน ๘ คน พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ โสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ๓๒ กองกำลังผาเมือง สั่งการให้ชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๒ กองกำลังผาเมือง จัดชุดเฉพาะกิจ ๔ ชุด เข้าร่วมกับ อำเภอบ่อเกลือ, เทศบาลบ่อเกลือ, องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือ, โรงพยาบาลบ่อเกลือ และสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ ลงพื้นที่ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหาย และให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๓๘ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ซึ่งในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ค้นหาพบผู้สูญหายแล้ว จำนวน ๘ คน เสียชีวิตทั้ง ๘ คน

สำหรับสาเหตุการเกิดดินโคลนถล่ม เกิดจากในพื้นที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดินชุ่มน้ำไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานระดมกำลังเข้าช่วยเหลือ และค้นหาผู้สูญหายกันอย่างเต็มที่ แต่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากยังมี ฝนตกและดินโคลนที่ถล่มลงมาจำนวนมาก นอกจากนี้ กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ยังถูกตัดขาดจากดินถล่ม ทำให้การทำงานการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ และการติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยยากลำบากมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ กองทัพภาคที่ ๓ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๓๘ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ๓๒ กองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังพลสนับสนุนการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนผู้ประสบภัย เนื่องจากตรวจพบรอยแยกดินบนภูเขา โดยได้จัดรถบรรทุก จำนวน ๔ คัน เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายประชาชน ๑๐๐ คน จากมณฑลทหารบกที่ ๓๘ พร้อมจัดรถโรงครัวสนาม จากกองพันทหารม้าที่ ๑๐ กรมทหารม้าที่ ๒ และจัดชุดบรรเทาสาธารณะภัย ของมณฑลทหารบกที่ ๓๘ (ชุดแพทย์เคลื่อนที่ เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลทหาร จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์) ออกบริการทางการแพทย์ และเข้าให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนั้น เนื่องจาก กองทัพภาคที่ ๓ในฐานะ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓ ได้มีการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั้งในด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ อีกทั้งยังมีการซักซ้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เสมอมา เพื่อเป็นให้เกิดความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคต ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

โดยไม่รอให้ขยายวงกว้าง ตามนโยบายของกองทัพบก ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ ๓ ได้มีความห่วงใยผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนาย ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยให้ได้มากที่สุด และเต็มสุดความสามารถ เพราะทุกข์ของประชาชนต้องมาก่อน และทหารต้องเป็นที่พึ่งให้ของประชาชนใน ทุกโอกาส