Reporter&Thai Army

พิธีการทอดมหากฐิน กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีการทอดมหากฐิน กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีการทอดมหากฐิน กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และครอบครัว จำนวนกว่า ๘๐ คน ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ วัดศรีปิงเมือง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่