Uncategorized

ปราจีนบุรี โครงการ ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทย สร้าง บ้านเทิดไท้ปีมหามงคล!!

ปราจีนบุรี โครงการ ทบ.
ซ่อมบ้านทั่วไทย สร้าง
บ้านเทิดไท้ปีมหามงคล!!

 

วันนี้ 29 สค.61 นาย
วัลลภ ประวัติวงศ์ นาย
อำเภอกบินทร์บุรี เป็น
ประธานมอบบ้านโครง
การ ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย สร้างบ้านเทิดไท้
ปีมหามงคล สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
86 พรรษา ทั้งนี้สืบเนื่องจากนางปภาวี วงศาล
ผู้ยากไร้อยู่บ้านเลขที่
210 ม.9 ต.ย่านรีอ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี นางปภาวี
ต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกสาวพิการอายุ 25 ปี
ซึ่งพิการตั้งแต่กำเนิดพูดไม่ได้หลังจากสามีแยกทางไปก็เลี้ยงดูลูกสาวพิการมาคนเดียวถึงปัจจุบัน บ้านหลังเก่าชั้นเดียวไม่มีพื้นใช้เสื่อน้ำมันปูแทน และ
ไม่มีรั้วรอบขอบชิดลูกสาวจะเดินออกจาก
บ้านตลอดเวลา ทำให้ตนเองต้องคอยดูแลตลอดไปทำงานนอกบ้านไม่ได้ต่อมาพระครูวาปีศีลคุณเจ้าคณะตำบลย่านรีเขต 2 เห็นเกิดความสงสารจึง
ประสานกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อบต.หาแนวทางให้
ความช่วยเหลือ โดยมี
บ.SGG.(ไทยเคนเป
เปอร์)จำกัดมหาชน กับ
ผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงิน
สร้างบ้านให้ โดยขอ
สนับสนุนกำลังพลจาก
มทบ.12 ส่งกำลังพลมา
สร้างบ้านให้จวบจนแล้ว
เสร็จ นางปภาวีกล่าวว่า
รู้สึกดีใจและปราบปลื้ม
ใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าจะมีบุญได้มีบ้านให้ตนกับลูกสาวอยู่ ขอบคุณทุกท่านที่มอบสิ่งดีๆ
ให้ตนในครั้งนี้ ในการ
มอบบ้านโครงการ ทบ.
ซ่อมบ้านทั่วไทยฯ ได้มี
พ.อ.เฉลิมพล ประเสริฐ
กุล ผบ.ศูนย์ฝึกนักศึก
ษาวิชาทหาร มทบ.12
(ศฝ.นศท.)ตัวแทน ผบ.
มทบ.12 ร่วมเป็นเกียรติ
มอบบ้าน พระครูวาปีศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดวาปีเจ้าคณะตำบลย่านรีเขต 2 คณะนาทหาร นศท.
ตำรวจ นายกอบต.
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ญาติๆเพื่อนบ้านร่วมในงาน…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี
/รายงาน…