Uncategorized ข่าว เชียงราย

คณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงข่าวสารและการสื่อสาร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงราย ตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศและเตรียมพร้อมรับการเป็นเจ้าภาพอาเซียนต่อจากประเทศต่อไป

คณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงข่าวสารและการสื่อสาร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงราย ตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศและเตรียมพร้อมรับการเป็นเจ้าภาพอาเซียนต่อจากประเทศต่อไป

เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายฮวาง วินห์ บ่าว (Mr. Hoang Vinh Bao) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้นำคณะสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมสนทนาข้อมูลตามประเด็นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ วัฒนธรรม การค้าชายแดนของจังหวัดเชียงราย รวมทั้งข้อมูลทางด้านชาติพันธุ์ และการท่องเที่ยวเที่ยวที่น่าสนใจในะดับอาเซียนของจังหวัดเชียงรายไปพร้อมกันด้วย

การเดินทางมาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะจากสมาคมนักข่าวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโครงการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยียนระหว่างกัน ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม

ซึ่งการทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2562 ก่อนที่คณะจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครและเดินทางกลับสาธารณรัฐเวียดนามตามลำดับต่อไป

สำหรับการเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงรายตลอด 2 วันนี้ คณะจะได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย และเยี่ยมชมการค้าชายแดนที่อำเภอแม่สาย ของจังหวัดเชียงราย และตลาดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาร์ ก่อนจะเข้าเยี่ยมชมวัดร่องขุ่น และออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนของเวียดนาม ให้ชาวเวียดนามได้รับรู้รับทราบ และส่งเสริมให้ชาวเวียดนามได้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น ในโอกาสที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเข้ารับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากประเทศไทยต่อไปในปี ค.ศ.2020 หรือ 2563 ที่จะถึงนี้

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
29/11/62