ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโทและเอก ณ วัดพระสิงห์ฯ เชียงใหม่

เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโทและเอก ณ วัดพระสิงห์ฯ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโทและเอก ประจำปี 2566 สนามสอบที่ 1 คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดพระสิงห์ฯ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง คณะกรรมการ นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา