Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

น.ส.เพชรรัตน์ อินผล รก.ผอ.คปภ.เพชรบูรณ์ ร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

28 ธันวาคม 2562เวลา 10.00 น. น.ส.เพชรรัตน์ อินผล รก.ผอ.คปภ.เพชรบูรณ์ ร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายพงษ์พิทยา ธนไกลศรีทอง (การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการโฟนอินจากส่วนกลางเกี่ยวกับอุบัติเหตุใหญ่เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.62 เวลา 12.00 น.บริเวณหน้าหมู่บ้านโฮมแลนด์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์