สถานที่ท่องเที่ยว

(เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน เที่ยวชมงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ครั้งที่33)

(เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน เที่ยวชมงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ครั้งที่33) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ครั้งที่33 ณ โบราณสถานสระมรกต อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยทางจังหวัดปราจีนบุรีได้มีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวล 14.00น. ณ โบราณสถานสระมรกต อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ผู้ร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ มีท่านเจ้าคุณพระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวว่า ในปีนี้จะมีพระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆ มาเดินธุดงค์ และนั่งสมาธิ 300 กว่ารูป

 

 

เพื่อตั้งจิตกรรมฐานเป็นพุทธบูชา สำหรับภายในบริเวณรอบรอยพระพุทธบาทคู่เก่าแก่อายุ 2,000 กว่าปี จะมีผู้มีจิตเป็นกุศลเดินทางมานั่งสมาธิเจริญภาวนาและถือศีล 5 ตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ครั้งที่33 ว่าการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกภาคส่วนในจังหวัดปราจีนบุรี และสถานที่จัดงานถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีรอยพระพุทธบาท คู่อายุ 2,000 กว่าปี และมีมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจหรือสมัยทวารวดีเชื่อว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธและพิธีพราหมณ์และต้องการให้อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและจะมีการบูรณะร่องรอยของเมืองเก่าศรีมโหสถเป็นโบรานสถานเพื่อศึกษาร่องรอยอารยธรรมขอมต่อไป สำหรับ จ.ส.ต สกล ทองคำ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวว่า ได้มีการประชาสัมพันธ์เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ครั้งที่33 ในสื่อต่าง ๆ ของ ททท. สำนักงานใหญ่และ ททท.สำงานนครนายก ครั้งนี้ได้เชิญสื่อมวลชนส่วนกลางมาร่วมฟังการแถลงข่าวรวมถึงสื่อมวลชนในจังหวัดปราจีนบุรีด้วย สำหรับภายในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรีครั้งนี้ ททท.สำนักงานนครนายกได้จัดให้มีตลาดวิถีถิ่น วิถีไทยและหมู่บ้านศิล 5 รวมถึงสีสันอาหารบุญด้วย โดยเฉพาะอาหารถิ่นทั้ง 12 เดือน ของจังหวัดปราจีนบุรี ทุกท่านจะได้รู้จักว่าอาหารถิ่นทั้ง 12 เดือนนั่น

 

มีอะไรน่าสนใจบ้างและเป็นอาหารที่หากินยาก เช่น แกงบอน จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. น่าเดินทางไปเที่ยวชมงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ครั้งที่33 ร่วมกันสร้างบุญกุศลถือศิล 5 ณ โบรานสถานสระมรกต รอยพระพุทธบาทคู่อายุ 2,000 กว่าปี ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศรีมโหสถ สมัยทวารวดีมีความรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาและเดินทางไปบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์อายุ 2,000 กว่าปี สมัยนั้นมีการติดต่อค้าขายกับประเทศอินเดีย จึงได้นำกิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกไว้ เป็นต้นไม้มงคลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมทั้งได้นมัสการหลวงพ่อทวารวดีและพระบรมสารีริกธาตุด้วย ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายกโทรศัพท์ 037-312282-4 ได้ทุกวันเวลา 08.30-16.30 น. ขอขอบคุณ จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ได้เชิญสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวเดินทางไปฟังการแถลงข่าวเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี ครั้งที่33 เพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี