Uncategorized

ปราจีนบุรี นายกเล็กแจกถุงยังชีพชุมชนตลาดเก่า!!

ปราจีนบุรี นายกเล็กแจกถุงยังชีพชุมชนตลาดเก่า!!

วันนี้ 29 สค.61 นาย
รังสรรค์ บุตรเนียร นายกเทศมนตรีเทศ
บาลกบินทร์บุรี พร้อม
คณะ แจกถุงยังชีพแก่
ประชาชนในชุมชน
ตลาดเก่า อ.กบินทร์บุรีฝากเตือนประชาชนระวังน้ำเอ่อท่วมและดูแลบุตรหลานไม่ควรลงเล่นน้ำในช่วงนี้คาดว่าจะเข้า
สู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้ ทั้ง
นี้จังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้
นิ่งนอนใจ ร่วมหารือแก้
ไขน้ำท่วมทุกวันและเฝ้า
ระวังตลอด 24 ชม.หาก
มีอะไรที่จะให้เจ้าหน้าที่
เทศบาลช่วยยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความยิน
ดีสามารถร้องขอมาได้
ทุกเมื่อ…

ภาพ/จนท.เทศบาล
ข่าว:ทองสุข สิงห์พิมพ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…