Uncategorized

เตรียมพร้อมรับ EEC !! หอการค้าชลบุรีเซ็น MOU กับอาชีวศึกษาชลบุรี ร่วมพัฒนาการผลิตและบุคลากร รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

เตรียมพร้อมรับ EEC !! หอการค้าชลบุรีเซ็น MOU กับอาชีวศึกษาชลบุรี ร่วมพัฒนาการผลิตและบุคลากร รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

หอการค้า จ.ชลบุรี ร่วมอาชีวศึกษา จ.ชลบุรี เซ็น MOU ร่วมการพัฒนาความรู้ ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร ให้ตรงกับความต้องและรองรับ EEC ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่จะเกิดขึ้นใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ที่ต้องการให้ จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์ของเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคอาเซียนที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ
ในวันนี้(29 ส.ค.61)ที่ห้องประชุมแหลมทองเซอร์วิส อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นาย สุนทร ธัญญวัฒนกุล ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนาย ปริวัฒน์ ถานิสโร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) โดยมีนาย ศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นาย สมควร นกหงส์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการหอการค้าฯพร้อมสมาชิกร่วมเป็นสักขีพยาน โดยทางนาย สุนทร ประธานกรรมการหอฯได้ถึงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าเพื่อจัดการเรียนรู้พัฒนาด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการเพื่อรองรับ EEC ที่จะเกิดขึ้นใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกคือ ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ในเร็ววันนี้และเป็นศูนย์เศรษฐกิจใหม่อย่างสมศักดิ์ศรี


ทางนาย ปริวัฒน์ ถานิสโร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวว่าอาชีวศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรีมีทั้งสิ้น 35 แห่งและในขณะนี้ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาใหม่เพื่อเป็นการรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และตลาดแรงงานเช่น สาขาวิชาขนส่งทางราง สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และสาขาวิชาช่างซ่อมอากาศยาน ที่ปัจุบันได้เปิดการเรียนการสอนระบบอาชีวะพรีเมียม เช่นวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีในสาขาวิชาระบบขนส่งทางราง โดยทางจังหวัดชลบุรีใก้การสนับสนุนงบประมาณกว่า 60 ล้านบาทจัดซื้อคุรภัณฑ์ระบบรางใช้ในการเรียนการสอน โดยเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 1 ปี และเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีนอีก 1 ปี ส่วนทางวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างซ่อมอากาศยาน โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานอาชีวะศึกษาได้จัดสรรงบประมาณลงมาในพื้นที่ EEC ด้วย ตลอดจนร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีของประเทศอย่างเหมาะสม

ภาพ/ข่าว สมชาย แก้วนุ่ม
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Comments are closed.