ร้อยเอ็ด”ประชุมวิชา”การประสาทศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33!!!


ร้อยเอ็ด”ประชุมวิชา”การประสาทศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33!!!

ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยประสาทศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสาเกต อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เมื่อเวลา 10.30 น. ศ.น.พ.นครชัย เผือนปฐม ได้บรรยายวิชาการด้านต่างๆฯ*มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสาเกต อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดฯ

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
/////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว