เชียงแสนเร่งช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บ โหมกระหน่ำทำให้บ้านเรือเสียหายหนัก


เชียงแสนเร่งช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บ โหมกระหน่ำทำให้บ้านเรือเสียหายหนัก

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 62 14.30 น. พ.อ.สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผบ.ฉก.ทหารพราน31 / ผบ. กรม ทหารพราน 31 พร้อม ร.อ.โกมินทร์ บุญภา ผบ.ร้อย.ทพ.3103 ฉก.ทพ.31 ร่วมกับ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน อส.อ.เชียงแสนที่ 6 อบต.บ้านแซว และ กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขต อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ให้การต้อนรับ พล.ต.วีรยุทธ กวยะปาณิก เลขานุการ ศอ.จอส.ภ.3 ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย พร้อมมอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเขต ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทาน มามอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัย ในเวลา 10.00 น.ของวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

////////////////////////////////////////////
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล บรรณาธิการแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////////// รายงาน ///////////