ข่าว พะเยา

พะเยา ค่าหมอกควันเพิ่มสูงขึ้น (PM2.5) มีค่า 275 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ตลอดทั้งวัน

พะเยา ค่าหมอกควันเพิ่มสูงขึ้น (PM2.5) มีค่า 275 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ตลอดทั้งวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาในช่วงบ่ายอากาศร้อนมีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณทั้งจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบจากหมอกควัน ที่ได้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นทุกขณะ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 275 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 276 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

สำหรับสถานการณ์การเกิดไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงเกิดขึ้นกระจายไปทั่วบริเวณ ซึ่งทางนายอำเภอแต่ละอำเภอทั่วจังหวัดพะเยาต่างได้ระดมกำลัง กำนันผู้ใหญ่บ้านชุดอาสาสมัคร และประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่ร่วมกันทำการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่า เกิดขึ้นอีกตลอด 24 ชั่วโมง