ข่าว ลำพูน

สสจ.ลำพูน ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงคุณภาพอากาศมีผลกระทบ

สสจ.ลำพูน ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงคุณภาพอากาศมีผลกระทบ

รองนายแพทย์ สสจ.ลำพูน ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงคุณภาพอากาศมีผลกระทบ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กำชับ ประชาชนต้องไม่ประมาท ไม่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง ทำความสะอาดบ้าน และจัดเตรียมห้องสะอาด (Clean Room) เพื่อลดการสัมผัสฝุ่นละอองจากสภาพแวดล้อมภายนอก

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. บริเวณหน้าอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ก่อนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำลดการฟุ้งกระจายและสร้างความชื้นในอากาศ เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวลำพูน เกี่ยวกับคำแนะนำด้านสุขภาพกับประชาชนว่า ประชาชนควรติดตามการรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เมื่อทราบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน ให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และอยู่นอกพื้นที่บ้านให้น้อยที่สุด ประการสำคัญ ในช่วงนี้ ประชาชนควรทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง ตามคำแนะนำในการจัดเตรียมห้องสะอาด (Clean Room) กรณีปัญหาหมอกควัน ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ที่แนะนำไว้ว่า ผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ที่เกิดปัญหาหมอกควัน ควรได้รับคำแนะนำในการจัดหาห้องสะอาดภายในบ้านของตนเอง ห้องที่จะเลือกเป็นห้องสะอาด ควรเป็นห้องที่มีประตูหน้าต่างน้อยที่สุด บำรุงรักษาห้องด้วยการปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดอยู่เสมอ ถ้าหากห้องนั้นมีการใช้เครื่องปรับอากาศ และเป็นระบบที่ต้องนำอากาศจากภายนอกเข้ามา ให้ปิดช่องอากาศเข้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากภายนอกเข้าสู่ห้องสะอาด และตรวจสอบทำความสะอาดแผ่นกรองอยู่เสมอ ไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือไม่กวาดในการทำความสะอาดเนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้อนุภาคฝุ่นฟุ้งกระจาย ไม่ทำกิจกรรมใดๆที่จะก่อให้เกิดฝุ่นหรือควัน เช่น จุดเทียน จุดธูป เป็นต้น ทำความสะอาดห้องอยู่เสมอด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดทำความสะอาด ทั้งนี้ ถึงกับต้องมีเครื่องกรองอากาศหรือไม่นั้นอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคน แต่การจัดทำบ้านให้สะอาดหรือเตรียมห้องสะอาดเป็นการกรองอากาศในเบื้องต้นช่วยได้เป็นอย่างดี

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเลือกหน้ากากอนามัยนั้น เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ ในกรณีที่ประชาชนไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ โดยทั่วไปถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากนัก หรือ ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในเวลาต่อเนื่องไม่ยาวนาน เพียงช่วงเวลาสั้นๆสามารถเลือกใช้หน้ากากอนามัยแบบปกติเพื่อป้องกันฝุ่นละอองได้ ในทางกลับกันหากจำเป็นต้องอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ต้องขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทาง ควรเลือกใช้หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองแบบ N95 ทั้งนี้ การใช้หน้ากากอนามัยประเภทดังกล่าวนี้ หากใช้ต่อเนื่องและยาวนานจะทำให้รู้สึกอึดอัดได้ แต่ละคนควรต้องประเมินความเหมาะสมของตนเองร่วมด้วย สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือประชาชนที่ต้องประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมอยู่กลางแจ้ง อาทิ ตำรวจจราจร นายช่างตรวจสภาพที่ต้องสัมผัสควันจากไอเสีย ควรเลือกใช้หน้ากากอนามัยประเภท N95 แบบมีเครื่องกรองอากาศร่วมด้วย
ต่อข้อซักถามถึงการดูแลประชาชนของหน่วยงานด้านสาธารณสุข รองนายแพทย์สาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ได้ให้น้ำหนักในการดูแลสุขภาพไปที่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และเด็กเล็ก ที่ผ่านมามีมาตรการในการติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้แจกหน้ากากอนามัยไปถึงกลุ่มดังกล่าวนี้แล้วกว่า 30,000 ชิ้น กระจายไปในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งได้สำรองหน้ากากอนามัยเพื่อเพิ่มเติมให้หากพบความเสี่ยงเพิ่ม ทั้งนี้ ไม่อยากให้ประชาชนมองข้ามเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 หากเข้าไปสู่ในร่างกาย มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคได้หลายโรค อาทิ โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ เป็นต้น เมื่อเป็นแล้วจะก่อให้เกิดอาการเรื้อรังและทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก อย่าประมาทเป็นไปได้ขอให้ป้องกันตนเอง และคาดหวังว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้สถานการณ์จะคลี่คลายลง ได้ และจัดการติดตามข้อมูลผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 3 – 5 ปีที่ผ่านมา

ขณะที่ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมเรื่องการจัดหาหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนว่า ในคราวการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มีข้อสั่งการให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประสานขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้พิจารณาจัดหาหน้ากากอนามัยมอบให้กับประชาชนเพิ่มเติมจากประชาชนกลุ่มเสี่ยง เป็นการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน มีความห่วงใย ขอให้ประชาชนไม่ประมาท ตระหนักแต่ไม่ตระหนก หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ให้ความสำคัญต่อการสวมใส่หน้ากากอนามัย ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำ เชื่อมั่นว่าหากปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพตามที่กล่าวไปแล้วนั้น จะสามารถผ่านสถานการณ์ในช่วงที่วิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอน
…………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน